Coronatijd

Hoe ik mijzelf door de door de coronatijd help?

De afgelopen weken kenmerkten zich door grote aanpassingen. Zo zijn alle groepsgerichte activiteiten opgeschort en coaching vindt nog mondjesmaat plaats. Voor mij persoonlijk een tijd van minder werk en minder contacten. En toch, de verandering zorgt voor aanpak van producten en diensten. Piekeren maakt plaats voor strijdvaardigheid!

Inmiddels ben ik aardig wijs geworden met de werking van de online tools zoals Microsoft Team, Zoom maar ook whatsapp video bellen. Ik spreek mijn coachees vrijwel wekelijks en veel vaker dan voorheen en met de combinatie van de online mogelijkheden en coaching in de vrije natuur, lukt het om de begeleiding aan te passen aan de omstandigheden en de behoefte. Een aanpak die ik soms hanteer en verder ontwikkeld heb, bestaat uit drie sessies. De eerste is gericht op ontspanning, de tweede op beschermingsmechanismen en de derde is gericht op wat de persoon wil in de toekomst. Een van mijn opdrachtgevers noemt mijn aanpak de “corona wandeling”. Het dekt de lading maar ik ben nog op zoek naar een andere benaming. Mocht je een suggestie hebben, dan hoor ik het graag. Het droge en zonnige weer helpt de afgelopen tijd mooi mee.

Zelf hou ik mij zoveel mogelijk aan de door mij opgelegde structuur om mij fysiek en mentaal in conditie te houden. Ik sta bijtijds op. Wissel werk af met beweging (wandelen, hardlopen en fietsen). Natuurlijk wisselt mijn gemoed daarin wel eens. Als mijn gemoed in een mindere toestand raakt, hou ik mij bezig met vragen waar ik nu gewoon geen antwoord op krijg. Wordt alles ooit weer zoals normaal? Wat is dan normaal? Ben ik in staat om mijn dienstverlening aan te passen en mijn portefeuille weer op een aangenaam peil te krijgen? Hoe ziet het er over twee maanden uit? Vervolgens probeer ik weer in het “nu” te komen. Deze vragen stellen is prima, het stimuleert mij om figuurlijk in beweging te blijven. Ook laat het mij kijken naar wat er nu wel is. Mijn dierbaren om mij heen, en waardevolle contacten waar ik nu de ruimte voor heb.

En zo blijf ik slingeren ik tussen actief en passief, tussen in- en ontspanning, tussen opgewekt of even minder opgewekt. Zet de zaken op een rijtje en ga er weer volledig voor.

kom maar op 2020

Niets heb ik met goede voornemens…..maar toch…

De kerstvakantie is voorbij. Een periode van terug naar familie en vrienden. Sporten en ontspanning. Een heerlijke periode waarin de ruimte die het oplevert, tijd maakt voor nieuwe inzichten. Zo heb ik een broertje dood aan goede voornemens en het jaar beginnen met volle moed om de voornemens tot werkelijkheid te laten verrijzen.

En toch… ik betrap mij erop dat ik doelstellingen stel voor komend jaar. Zo wil ik mijn zichtbaarheid vergroten, het netwerk gestaag uitbreidden, zorgen voor een evenwichtige verdeling van opdrachtgevers en opdrachten, mijn ervaringen opschrijven en delen en heb ik heus wel een omzetdoel die voortvloeit uit deze inspanning. Stiekem geeft het wel energie om hiermee aan de slag te gaan. Kom maar op 2020!